www.Kanosiden.dk www.Kanosiden.dk
Jylland

Kanoture Jylland

 

Nyttige link

Tryg Fonden

Søsportens Sikkerhedsråd

Søfartsstyrelsen

Grønne ture er kyst strækninger med en del organiseret primitive overnatnings muligheder.

Før musen over en Å og klik.

Mere detaljeret beskrivelse fåes hos de fleste kanoudlejere Siden opdateres løbende med flere turbeskrivelser. Du skal være velkommen til også at sende turbeskrivelser kontakt@kanosiden.dk så vil siden blive udbygget med jeres ture.

 

Efter/højskoler med kanosejlads

Silkeborg højskole

Ry Højskole

Diget - højskolen ved Skagen

Rønde Højskole

Isterød Højskole

UNGDOMSHØJSKOLEN VED RIBE

DGI Karpenhøj

 

Du får muligvis brug for ADOBE reader til de forskellige PDF kort, download programmet gratis her.
ADOBE reader

 

UggerbyÅ

Varighed: 2-3 dage

Sæson: 1. maj – 30. september

 

Uggerby Å er en meget smuk naturoplevelse. Fra Ilbro til Uggerby er der ca. 42 km. – så der er brug for mindst en overnatning undervejs, hvis man vil igennem hele åen.
Ved Mosbjerg efter ca. 20 km. er der en primitiv overnatnigsplads, hvor der er mulighed for at overnatte i shelters eller eget telt. Her er der også bålplads og toilet.
Lige efter rastepladsen er der et dambrug, hvor kanoer skal op over en sliske.
På turen videre til Bindslev sejles gennem Bindslev Rhododendronpark og videre til Bindslev Gl. Elværk hvor kanoen skal trækkes op over land til den anden side af elværket for videre sejlads. - Men forinden må man give sig tid til at nyde Danmarks største fisketrappe og lyden af rislende vandfald. Her er også bålplads, naturlegeplads og mulighed for overnatning i egen telt.
I Uggerby kan turen afsluttes, eller man kan tage en tur ud til Tannis Bugten, hvor stranden kommer som en pludselig overgang til åbent hav, og der er mulighed for at kaste sig i bølgerne.

Se også beskrivelsen under egne ture. Her

Se kort med start og slut her. Kanotur Uggerby Å

 

 

Kanoudlejere i området

 

Voer Å

Varighed: 1-2 dage

Sæson: Hele året fra kl.6.00 - solnedgang.

 

 

Voer Å har sit udspring i jydske ås og munder ud i Kattegat ved Voerså. Der er mulighed for at sejle fra Skæve Bro og til Voerså Havn, men man kan også starte turen fra en af de andre isætningspladser undervejs. Turen er ca. 22 km. Så den kan tages på 1 dag ellers er der også mulighed for overnatning ca. halvejs.
Man kan overnatte i Skæve, Præstbro, Tveden samt Voerså.

Se kort med start og slut her. Kanotur Voer Å

 

PDF folder fra Frederikshavn Kommune
Klik her

 

Mors & Salling

Varighed: flere dage.

Sæson: Hele året

 

 

Limfjorden byder på fantastiske muligheder for flerdages
sejlads. Langs Limfjordens kyster finder du en række primitive
overnatningspladser, som du kan benytte når du
færdes i kano

Se kort med start og slut her. Kanotur Mors & Salling

 

PDF folder om overnatning omkring Mors & Salling  
Klik her

 

Lindenborg Å

Varighed: 1-2 dage.

Sæson: Hele året 

 

 

Lindenborg Å kan sejles på fra Rebild (Nybro), til åens udløb i Limfjorden ved Storvorde. Denne strækning er på ca. 36 km. Det er  muligt at tage kanoen op flere steder på turen bl.a. ved Håls bro eller lige før Lindenborg Gods, hvor der også er borde- bænkesæt.
Det er også muligt at stoppe turen ved en bro lidt øst for Storvorde.
På turen passerer man forbi kilderne Lille Blåkilde og Blåhøj, som hver især giver ca. 150 l. vand i sekundet, og er de største kilder i Nordeuropa. Man kommer meget tæt på kilderne i kano, hvilket kun er tilgængelig fra vandsiden.
Ca. halvvejs på turen er der en dejlig lejrplads, hvis man, på trods af turens forholdsvis korte længde, ønsker at overnatte.

Se kort med start og slut her. Kanotur Lindenborg Å

 

 

 

Tjele Langsø/Vorning Å og Skals Å

Varighed 3-4 dage.

Sæson: Tjele Langsø hele året.

Åerne: 15. Juni – 1. september

 

Denne tur kan afkortes på mange måder. Men turen fra Tjele Langsø´s sydvestlige ende til Skals Å´s  udløb i Hjarbæk Fjord er på godt 60 km. Så det anbefales at bruge mindst 2 overnatninger til hele turen. Til gengæld får man en fantastisk naturoplevelse – helt unikt – idet Vorning Å og Skals Å endnu er et meget uberørt område for kanoer og kajakker.

Ved Tjele Langsø er der både campingplads og en teltplads.Teltpladsen ligger umiddelbart før indsejlingen til Vorning Å. Vorning Å er spændende, på grund af sine mange sving og er ofte kun 2 m. bred  -  med træer som hænger smukt ned over åen. Efter sammenfletningen med Skals Å, bliver åen betydelig bredere men snor sig stadig gennem uforstyrret natur. Der er overnatningsmuligheder ved Løvelbro og ved Ejstrupvej. Begge primitive teltslagningspladser i den smukke natur.

Se også beskrivelsen under egne ture. Her

Se kort med start og slut her. Kanotur Tjele Langsø/Vorning Å og Skals Å

 

PDF folder om sejlads omkring Viborg
Klik her

 

Karup Å

Varighed: 2-3 dage.

Sæson: 15. juni – 30. september

 

Karup Å snor sig gennem et prægtigt stykke jysk natur. Åen har et meget rigt fugle- og dyreliv. Isfugle og vandstære er slet ikke noget sjældent syn. Hvis du er heldig, kan du måske også møde en odder på turen.
Fra Karup by til Skive er der ca. 56 km. – så der skal bruges et par dage, hvis hele åen skal ses fra en kano.
Første overnatningsmulighed er Hessellund Sø-Camping.   
Næste mulighed for overnatning er en teltslagningsplads ved Hagebro Kro eller på kroen, som ligger lige ned til åen.
Ved Hagebro holder mange lystfiskere til. Hvis du vil fiske skal du købe fiskekort, og fiske fra bredden.
Der er flere gode rasteplader langs åen med borde og bænke, hvor der er mulighed for at nyde den medbragte mad.
Når turen slutter i Skive by, har man haft et par fredfyldte dage midt i Jylland.

Se kort med start og slut her. Kanotur Karup Å

 

 

PDF folder om sejlads omkring Viborg
Klik her

 

Nørre Å

Varighed: 2 dage.

Sæson: Hele året

 

Nørre Å er et helt specielt naturområde, præget af eng, mosearealer og smalle jordlodder ned til åen. Åen falder kun ca. 4 meter i alt, hvorfor åen ofte er oversvømmet.
Turen kan startes fra Rindsholm ved Gl. Århusvej lidt syd for Viborg. Nørreå løber ud i Gudenåen ved Fladbro efter ca. 35 km. hvor man kan stoppe eller fortsætte ca. 5 km. på Gudenåen til Randers.  
Det bliver en lang og hård dag, hvis åen skal nås på én dag.
Der er en primitiv overnatningsplads ved Skjern Hovedgård ca. 100 m. fra åen, hvor man mulighed for at overnatte i shelters eller eget telt.

Se kort med start og slut her. Kanotur Nørreå

 

 

PDF folder om sejlads omkring Viborg
Klik her

 

Storeå

Varighed: 3-5 dage

Sæson: 1. juni – 31. oktober

Mellem kl. 09.00 - 20.00

 

 

En kanotur på Storeå kan blive til over 100 km., hvis man vælger at tage hele turen, som kan starte i Herningsholm Å i Tjørring lige nord for Herning og helt ud i Nissum Fjord. Storå udmærker sig ved den flotte natur, og der kan opleves rigt dyre- og fugleliv. Første del af turen er ret udfordrende, da der altid er god strøm, på grund af terrænfald på 40 meter mellem Herning og Holstebro.
Efter ca. 15 km. sejlads kommer man til Nybro ved Ørre, som er den første primitive overnatningsplads. Det er en meget fin plads med store grønne områder med borde/bænke og et lille hus med toilet og et lille køkken. Det er også her Herningsholm Å løber sammen med Storå. Næste primitive plads ligger ved Hodsager, hvor der også er shelters. Derefter går turen videre til Tvis Kloster og Vandkraftsøen, hvor der er en teltplads med shelters. Lidt efter kommer man til Mejdal campingplads. Efter ca. ½ time når man til Holstebro. Det er en rigtig hyggelig tur gennem byens centrum. Derefter er der godt 25 km. til Vemb – men undervejs er der en meget fin overnatningsplads ved Bur, hvor der er borde/bænke, toilet og bålplads. Næste stop er Vemb teltplads, hvor man efter godt 75 km. skal stoppe turen, hvis kanoen er lejet. Men kan også vælge at padle en tur ud i Nissum Fjord.

Se også beskrivelsen under egne ture. Her

Se kort med start og slut her. Kanotur Storeå

 

 

Kanoudlejere i området

 

 

Skanderborg Sø + TåningÅ

Varighed: 1 dag

Sæson: hele året

 

Skanderborg Sø har forbindelse til Gudenåsystemet. En tur rundt i Skanderborg Sø er bestemt værd at tage med, inden man padler gennem Tåning Å, hvor der er en overbæring ved Fuldbro Mølle, og turen går videre gennem Jyllands største sø Mossø. Der er meget at se på undervejs, i Mossø er den lille isfugl blandt andet blevet set. I modsat ende af søen stødes ind i Gudenåen. Her finder man også Klostermølle teltplads. Man kan så vælge at padle videre nordpå ad Gudenåen – Lidt oppe af Gudenåen støder man på Salten Å på venstre side. 500 m. oppe ad Salten Å ligger Gammel Rye Teltplads hvor man kan aflevere en lejet kano. Desværre er det ikke tilladt at padle ind i Salten Langsø.

Se også beskrivelsen under egne ture. Her

Se kort med start og slut her.Kanotur Skanderborg Sø + Tåning Å

 

 

 

SkjernÅ

Varighed: 3-4 dage.

Sæson: 16. juni – 30. september

 

Kanoturen på Skjern Å er ca. 72 km. lang fra Vester Mølle til Gjalbæksbro. Hvis man  padler i egen kano kan man vælge at sejle videre til Skjern eller endnu videre ud i Ringkøbing Fjord.
Skjern Å udspringer ved Rørbæk Sø i Tinnet Krat – det er en vandretur værd at tage den inden starten på kanoturen. Det tager 1 times tid – frem og tilbage.
Isætningen foregår ved Vester Mølle, hvor man først padler igennem 2 små søer og videre i åen til Hastrup Mølle, hvor kanoer skal op over land. Der står kanovogne til transporten over land. 
Hastrup sø er et fuglereservat, hvor det er forbudt at gå i land.
Efter søen kommer man til Hastrup Rasteplads, hvor der er borde, bænke, vand og toilet.
Derefter skal man passere en ålegård og Tykskov Dambrug, hvor åen svinger sig i den smukke ådal og videre i fantastisk næsten uberørt natur.
Derefter skal man ind i M.E.S. Søen, som er ret smal og med høje skråninger helt ud til søen. Sidst i søen er der en rasteplads, hvor der kan overnattes. Der er vand, toilet og bruser. Der er også bålplads.
Man kan også vælge at padle lidt videre og overnatte på Brande Camping.
Næste rasteplads er Sandfelt Rast, hvor der også er vand og toilet og mulighed for overnatning. Derefter bliver det en spændende tur med masser af sving og forbi gamle brunkulslejre.
Lidt senere skal Dalgaskanalen passeres, åen er her stemmet op ved udlægning af store sten, og man rådes til at padle meget forsigtigt.
Ved Skarrild by er der en rasteplads, hvor der kan overnattes. Der er toilet og vand.
Efter at have passeret den gamle jernbanebro ved Sdr. Felding er der en meget fin camping- og hytteby, hvor det er muligt at overnatte.
Ved Boris sejles langs et militær øvelsesterræn.
Turen skal senest sluttes ved Gjalbælsbro, hvis kanoen har været lejet.
Området omkring Skjern Å, er i 2008 blevet udpeget til Nationalpark.

Se også beskrivelsen under egne ture. Her

Se kort med start og slut her. Kanotur Skjern Å

 

 

 

Gudenåen fra Tørring

Varighed: 2-3 dage

Sæson: 16.juni – 31. december

 

PDF kort over
Gudenå systemet

klik her

 

Gudenåen udspringer på den jyske højderyg i Tinnet krat som en lille boblende kilde – stedet er helt bestemt et besøg værd, inden man starter på kanoturen. Startstedet er Tørring. Der kræves imidlertid tilladelse for at sejle fra Tørring til Klostermøllen for enden af Mossø. Denne tilladelse anbefales at indhente i god tid, på grund af kvotetildeling på denne strækning. Sejltilladelser udstedes af Tørring Teltplads. Der er flere overnatningssteder på turen til Mossø. Ved Vestbirk Kraftværk er der en overbæring – men der står vogne til at trække kanoerne over land.

Se kort med start og slut her. Kanotur Gudenåen

 

Kanoudlejere i området

 

 

Silkeborgsøerne – videre i Gudenåen

Varighed: 4-7 dage

Sæson: Hele året

 

PDF kort over
Gudenå systemet

klik her

 

 

Efter Mossø skal man videre mod Gudensø til Ry. Herefter går det gennem Birkesø og Alling å videre til Julsø. Derefter bliver det Borre Sø og Brassø inden det igen bliver til en å, og man nærmer sig Silkeborg. Slusen skal passeres inde midt i Silkeborg, hvorefter turen går videre gennem Silkeborg Langsø. Når man har sejlet under omfartsvejen, er man på Gudenåen igen. Turen fortsætter ad åen til Tange Sø, som er Danmarks største kunstige sø. For enden af søen ligger Tangeværket med El Museet, som bestemt er et besøg værd. Der er overbæring for kanoerne og vogne til denne transport. Derefter går turen videre gennem Bjerringbro, Ulstrup og Langå. Ved Fladbro ca. 5 km. før Randers løber Nørreåen ind i Gudenåen, her kan turen slutte, eller man kan padle videre til Randers og slutte turen på græsplænen ved Randers Regnskov. Der er en del overnatningsmuligheder på turen – både teltpladser og campingpladser.
Man kan også vælge at padle videre ud i Randers Fjord, og slutte helt ude i Kattegat. - Eller man kan sejle ind i Grund Fjord til Allingåbro, hvor der er en primitiv teltplads. Hertil kommer man også, hvis man kommer den anden vej fra ad Alling Å.

Se kort med start og slut her. Kanotur Silkeborgsøerne - videre i Gudenåen.

 

 

Kanoudlejere i området

 

 

Alling Å - Grundfjord

Varighed: 1 måske 2 dage

Sæson: 16. juni – 19. oktober    

 

Det længste man kan sejle på Alling Å er fra Sjellebro, som ligger ved hovedvej 21. Parkering ved efterskolen, på modsatte side af vejen. Turen er på 17 km. til Allingåbro. Der er rasteplads ved Øster Alling med borde/bænke. Ved Gl. Estrup slot er der også mulighed for pause og måske en lille gåtur i slotsparken. Derefter fortsættes turen til Allingåbro, hvor kanoturen kan slutte – eller man kan vælge at overnatte på den primitive lejrplads, hvor der også er bålplads, eller der kan padles videre ud i Grund Fjord. Der er ca. 8 km. til det lille fiskeleje ved Uggelhuse. Der er en del strøm i Grund Fjord, så denne tur anbefales ikke til nybegyndere.

Se kort med start og slut her. Alling Å - Grundfjord

 

 

 

Grindsted Å

Varighed: 1-2 dage

Sæson: 15.maj – 31.december  

 

Åen har sit udspring på den jyske højderyg ca. 10 km. øst for Billund, men sejlads er dog først tilladt fra Løvlund bro vest for Billund. Uerfarne kanosejlere bør dog først starte på den anden side af Grindsted ved Morsbøl bro, hvorfra åen stort set er ureguleret. I det første stykke af åen er der nemlig meget stejle stryg, men også meget spændende. Efter Morsbøl bro passerer man en del enge og museumsgården Karlsminde, hvor man blandt andet kan se et af de mange engvandingsanlæg, som tidligere gjorde engene langs åen meget frugtbare. På det sidste stykke, før Grindsted Å løber sammen med Ansager Å, ligger Ansager stemmeværk, som løfter vandet ca. 2m. Fra Løvlund bro til samløbet af Ansager Å ved Stemmeværket er der ca. 30 km.

Se kort med start og slut her. Grindsted Å

 

 

PDF kort over Ribe amt
klik her

 

Ansager Å

Varighed: ½-1 dag

Sæson: 15.maj – 31.december

 

Sejladsen på Ansager Å, som  er ca. 14 km., må starte, hvor Kølskevad bæk krydser Lundgårdsvej og løber ud i Ansager Å. Ved Stenderup/Krogager passeres Krogager Dambrug, og her er der er overbæring. Herfra går turen til Ansager Mølle Dambrug i Ansager, hvor der er endnu en overbæring. Vest for Ansager løber åen sammen med Grindsted Å og danner Varde Å. 
Ansager Å er ureguleret, og den forløber i en markeret ådal præget af ekstensiv landbrugsmæssig udnyttelse med græsning og høslet hist og her. 

Se kort med start og slut her. Ansager Å

 

PDF kort over Ribe amt
klik her


 

Holme Å

Varighed: ½ dag

Sæson: 15,maj – 31.december (Holme Å) Kanalen: hele året

 

Holme Å er tilløb til Varde Å. Turen starter fra Starup/Tofterup og er på 16 km.  Åen er stort set ureguleret, og den løber gennem et varieret terræn i en bred ådal med enge, heder og plantager. Ved Hostrup Stemmeværk ledes 95% af vandet ind i Holme Kanal. Der kan derfor ikke sejles på Gl. Holme å, men kun på kanalen. Kanalen ender i Karlsgårde Sø, hvor der er mulighed for overnatning og fortsættelse af turen på Varde Å.

Se kort med start og slut her. Holme Å

 

PDF kort over Ribe amt
klik her


 

Varde Å

Varighed: 2 dage

Sæson: Varde Å
15. maj – 1.november  -  nedre del: hele året

 

 

Varde Å starter ved Ansager Stemmeværk ved sammenløbet af Grinsted Å og Ansager Å. Derfra er der ca. 40 km. ud til Ho Bugt. Efter genopretningen af Varde Å slynger den sig smukt forbi Nørholm Gods og hede med sine 35 nye slyngninger. Der er lavet 9 nye stryg (sten og grus banker på tværs af åen) som kan være svære at pasere ved lav vandstand og som giver fart på vandet. Ved Sig passeres et af landets største dambrug, hvor der også er en overbæring. Efter genopretningen af Varde Å er Ansager kanalen nedlagt og man kommer ikke gennem Karlsgårde Sø mere, man kan dog komme til Karlsgårde Sø ved at sejle op til værket ved Karlsgårde og bære kanoen op i søen hvor der er en primitiv overnatningsplads i bunden af søen. Lige efter Janderup kirke er der en fin primitiv teltplads med bålplads, brænde og toilet. Herfra er der ca 45 min. sejlads til Tarphagebroen, her kan man parkere og få kanoer op af vandet.
Varde Å er den eneste å med udløb i Vadehavet, der ikke er ikke forsynet med diger og sluser. Derfor kan tidevandet mærkes næsten helt op til Karlsgårde.
Store dele af ådalen mellem Varde og Ho Bugt er siden slutningen af 1990'erne omfattet af et stort naturgenopretningsprojekt. Projektet indebærer hævning af vandstanden på engene og græsproduktion uden brug af sprøjtegifte og gødning. Formålet er at forbedre forholdene for det engang så rige fugleliv og få engsnarren tilbage.

Se kort med start og slut her. Varde Å
Se mere om genopretningen og kort her SNÆBEL-PROJEKTET

 

PDF kort over Ribe amt
klik her

 

Kongeåen

Varighed: 2-3 dage

Sæson: 15. maj – 31. december.

 

Kongeåen  hører til en af de smukkeste vandløb i Danmark og er ca. 50 km. lang. Sejladsen kan starte i Andst Å, øst for Vejen, hvor der er en kanoisætningsplads ved Søengvej. Efter ca. 2 km. kommer man ud i Kongeåen ved Knagmølle, der er en restaureret vandmølle med et gammelt vandhjul. Der er flere overbæringer ved stemmeværk og dambrug og et par stryg, hvor det afhængig af tidevandet kan være nødvendig at bære kanoen. Ved Foldingbro er der mulighed for overnatning på en campingplads eller en hyggelig kro. Der er også en campingplads ved Villebøl, som ligger umiddelbart syd for åen. Den nederste strækning af åen vest for Vilslev blev reguleret efter 2. verdenskrig.

Se kort med start og slut her. Kongeåen

 

 

PDF folder om sejlads i Sønderjylland
Klik her

 

PDF kort over Ribe amt
klik her

 

RibeÅ

Varighed: 1 dag

Sæson: Hele året (i perioden 1. april – 15. november må der kun sejles på Gels å i tidsrummet 8-18)

 

Sejladsen på Ribe å kan starte ved Stavnager bro. Herfra er der 10 km til Ribe og 17 km til udløb i Vadehavet ved Kammerslusen. Lige øst for det gamle Ribe sejler man gennem et vildtreservat , hvor det kun er tilladt at sejle i hovedstrømmen. Straks efter passage af jernbanebroen  i Ribe skal man holde til venstre og følge Stampemølleå, hvor der er en ophalerplads for kanoer. Bemærk, at den midterste del af Stampemølleåen kun må besejles af bredejere. Sejlads vest for Ribe (Ribe Vesterå) kan startes fra Hovedengen ved Ribe Vandrerhjem.
Ribe Å dannes ved sammenløbet af Gels Å og Fladså. 
Ribe by deler åen i to afsnit, nemlig Ribe Østerå og Ribe Vesterå. Delingen skyldes at man i 1250 byggede en dæmning over åen, således at vandstanden i Østeråen blev hævet. I dæmningen anlagdes 3 møller, som udnyttede vandkraften i åen. Opstemningen i Ribe omdannede åen til en langstrakt sø, som nåede helt til Skallebæk/Varming.

Se kort med start og slut her. Ribe å

 

 

PDF kort over Ribe amt
klik her

 

Bredeå, Hvirlå, Grønå, Sønderå og Vidå i Sønderjylland

Varighed: 3-4 dage

Sæson: Hele året

 

 

Der er flere ture på disse åer i Sønderjylland. Den længste strækning er på 44 km. Disse åer løber tæt ved grænsen til Tyskland.
Området i Tøndermarsken er et enestående frodigt kulturlandskab som disse åer slynger sig igennem.  
Der findes både primitive overnatningspladser med shelter og campingpladser med hytter.
Læs mere under Vidå Kanoudlejning på siden om Kanoudlejere under Sydjylland

Se kort med start og slut her. Åer i Sønderjylland

 

 

PDF folder om sejlads i Sønderjylland
Klik her

 

Genner Bugt til
Flensborg Fjord

Varighed: Flere dage

Sæson: Hele året

 

 

Det sydøstlige hjørne af Jylland byder på gode muligheder
for at tage på en længere sejltur i kano.
Du kan overnatte på de mange primitive overnatningspladser,
der er etableret langs kysten.

Se kort med start og slut her. Kanotur Genner Bugt & Flensborg fjord.

 

 

PDF folder om overnatning omkring Als
Klik her

Sitemap Home
© 2008 Kanosiden.dk CVR-nr 31355346 SE-nr. 34342202