www.Kanosiden.dk www.Kanosiden.dk
Sverige

Allemansretten Sverige

Allemandsretten går ud på, at alle mennesker har ret til at færdes frit i naturen, plukke bær og svampe, bade, sejle, campere, tænde bål og passere over indhegnede områder. Til gengæld indebærer retten også en række forbud, som man skal overholde som gæst. Man skal tage vare på naturen og hverken ødelægge eller svine den til med affald. Overtrædelse af forbudene i Allemandsretten kan resultere i op til seks måneders fængsel, så kend reglerne, inden du tager kanoen på nakken.

Man tramper naturligvis ikke opvoksende afgrøder ned og forstyrrer heller ikke de dyr der græsser på markerne. Man går aldrig ind på andres husgrund og holder sig langt fra beboelseshuse.

Slå telt op
Man må ikke slå telt op mere end en nat i nærheden af privat beboelse uden at spørge ejeren om lov. Tæt på beboelse, den såkaldte "hemfridszone", må man ikke slå lejr. Hvis man er en gruppe. skal man altid indhente ejerens tilladelse. Hvis I er en gruppe, skal I altid indhente ejerens tilladelse. Eller bruge de indrettede lejerpladser.

Tænde bål
Det er tilladt at tænde bål – dog aldrig, hvis der kan være fare for skovbrand. Det er tilladt at samle nedfaldne grene og tørt ved, men ikke fælde eller brække grene af træer og buske. Når vejret er tørt, bliver der tit udstedt forbud mod brug af åben ild gennem de lokale medier og turistbureauer. Tænd ikke bål i tørt og blæsende vejr eller på klippe, fordi den kan risikerer at sprænge. På Skånelen er der ofte skiltning om brug af åben ild.

Bade og sejle
Man må bade og sejle i søer og hav. Man må lægge til med kano eller båd, hvor man vil, undtagen ved beboelseshuse eller hvor, der er særligt forbud, f.eks. i sæl- eller fuglereservater.
Man må bade og sejle overalt i søer og elve.
Man må plukke vilde bær og frugter, dog ikke de dyrkede.
Man må ikke fiske uden tilladelse.
Man må ikke forstyrre rugende fugle.
Pluk ikke fredede blomster eller blomster, der kun er få af på stedet!

Fredning
I Sverige er cirka 300 plante- og dyrearter fredede. Det hedder på svensk, at de er "fridlysta". Man må ikke plukke, fange, skade, dræbe eller indsamle eksempler af disse arter. Man må heller ikke flytte eller skade artens æg, frø, rogn og reder. En plante- eller dyreart kan være fredet i hele eller dele af Sverige.

Det er forbudt at forstyrre rugende fugle eller ødelægge eller samle æg. Du skal desuden have en fisketilladelse, hvis du er ude med stangen. Pas på ikke at beskadige bredderne ved søer og elve, når du fisker eller sætter kanoen i vandet.

Her er 8 ting du gerne må

 1. Du må færdes frit i naturen, men ikke skade voksende grøde eller skovplanteringer.
 2. Du må ikke gå over dyrkede marker og private grunde. Vis respekt og hensyn til husfreden og andres privatliv.
 3. Du må ikke bryde kviste og grene af, rive birkebark eller bark fra voksende træer og buske af.
 4. Du må aldrig fælde træer.
 5. Du må gerne gå gennem leder og låger, men husk lige at lukke efter dig.
 6. Du må gerne tænde bål, men kun om det ikke skader naturen. I tørre perioder er der ofte generelt forbud mod at tænde bål.
 7. Du må gerne slå telt op et døgn i skov og mark, men ikke på privat grund.
 8. Du må gerne plukke vilde blomster, bær og svampe, men selvfølgelig ikke i folks haver.

Her er 8 ting du ikke må.
 1. Du må ikke forårsage beskadigelser.
 2. Du må ikke tage ris, kviste eller grene, enhver form for bark, løv, olden, nødder eller harpiks fra vækster. Heller ikke sten, grus, tørv eller lignende.
 3. Du må ikke betræde ny skovbeplantning. ager med voksnende afgrøder eller anden mark, som kan lide skade.
 4. Du må ikke udøve hærværk på træer og buske.
 5. Du må ikke jage, tage fuglereder eller fugleæg eller fiske på andens område og vand. Fiskeri er dog frit med håndredskab langs kysterne og i de fem store søer Mälaren, Hjälmaren, Vättern, Vänern og Storsjön (Jämtland).
 6. Du må ikke tænde bål, hvor der er risiko for brandfare.
 7. Du må ikke efterlade affald.
 8. Du må ikke køre på privatvej eller andens område med motorkøretøj uden at have ærinde til ejeren.

Mulighed for straf
Loven giver mulighed for strafforfølgelse, hvis reglerne overtrædes, og strafferammen er på op til seks måneders fængsel.
Dog er der en indskrænkning i retten til at færdes frit: Når der er jagt i et område, og det skal man være særlig opmærksom på i jagtsæsonen.

Se mere på Naturvardsverket.se

Udskriv som PDF-fil her

Sitemap Home
© 2008 Kanosiden.dk CVR-nr 31355346 SE-nr. 34342202